Krojované koncertíky – ,,O hudobných nástrojoch,,

Už u nás raz boli, naši kamaráti Evka a Feďo, a veľmi sa nám to páčilo.
Tak sme sa spolu s detičkami tešili znova z ich návštevy, no tentokrát nám prišli porozprávať o hudobných nástrojoch.

Detičky sa oboznamovali s hudobnými nástrojmi ako sú: malý bubon, veľký bubon, činely, ozvučné drievka a mnoho mnoho ďaľších.

Rovnako sa zopár detí prezlieklo do knašich krásnych slovenských krojov, dievčatá boli krásne slovenské dievky s krásnymi čelenkami a chlapci zase švárni junáci s valaškami a klobúkmi.

Predstavenie malo veľký úspech a my Vám zo srdca ďakujeme za nové poznatky, výbornú zábavu a tešíme sa na Vás zase niekedy nabudúceeeeee :).