OZNAM

Cena stravného sa zvyšuje na 2,10€/deň.
+ režijné náklady 2€ mesačne.

Ceny sú stanovené a schválené VZN (Všeobecné záväzné nariadenie).