ZÁPIS DETÍ DO MŠ

V mesiacoch APRÍL a MÁJ bude prebiehať v našej MŠ zápis detí.

Prihlášku ju potrebné osobne si prevziať u pani riaditeľky, v MŠ. 

Kritíriá pre prijatie dieťaťa do MŠ J. Kráľa 1594/1, Topoľčany:

 • deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku

 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

 • deti, ktoré dovŕšili 3 roky

 • deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ

 • deti zamestnancov

 • deti mladšie ako 3 roky

 • deti, ktoré majú osvojené sebaobslúžne návyky 

      DO NAPLNENIA KAPACITY MŠ

Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa k nám, tešíme sa na Vás v novom školskom roku 🙂

Čo Vám naša MŠ ponúka?

 1. profesionálny prístup kvalifikovaných pedagógov

 2. angličtinu pre deti v preškolských triedach hravou formou s kvalifikovanou lektorkou

 3. hodiny hudobnej výchovy

 4. Spolupráca s Akadémiou Mateja Tótha

 5. Pravidelné pohybové akivity predškolákov prebiehajúce v mestskej hale v Topoľčanoch

 6. Náš vlastný bazén v areáli, v ktorom sa detičky môžu kúpiť počas horúcich letných dní

 7. Rozvíjanie prírodovedných znalostí v našich bylinkových a okrasných záhradkách