V škôlke sa Vaším detičkám môžeme venovať od 6,30h (vo vybraných triedach) – aktuálne v pavilóne
                                     ,,A,, aj prízemie aj poschodie
                                     ,,B,, na prízemí
                                     ,,C,, 
… kde si pani učiteľky z horných tried vyzdvihnú deti o 7,00h a privedú ich do svojich tried.

Prevádzka každej triedy samostatne je od 7,00h – 15,50h.
O 15,50h sa každý pavilón zamyká a deti, ktoré ostali o tejto hodine v triedach, prevedú p. učiteľky do pavilónu ,,C,, (služba)

Od 16,00h – 16,30h máme zriadenú triedu v pavilóne ,,C,, tzv. SLUŽBA