DENNÝ REŽIM DETÍ POČAS DŇA

 • 6,30 – 8,00 hod.
  HRY A HROVÉ ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ
 • 8,00 – 8,35 hod.
  RANNÝ KRUH, POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIA, SEBAOBSLÚŽNE ČINNOSTI 
 • 8,35 – 9,00 hod.
  DESIATA, SEBAOBSLÚŽNE ČINNOSTI
 • 9,00 – 10,00 hod.
  VZDELÁVACIE ČINNOSTI
 • 10,00 – 11,30 hod.
  POBYT VONKU, SEBAOBSLÚŽNE ČINNOSTI 
 • 11,35 – 12,00 hod.
  OBED, SEBAOBSLÚŽNE ČINNOSTI
 • 12,00 – 14,00 hod.
  ODPOČINOK, SEBAOBSLÚŽNE ČINNOSTI, HRY A HROVÉ ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ 
 • 14,35 – 15,00 hod.
  OLOVRANT, SEBAOBSLÚŽNE ČINNOSTI
 • 15,00 – 15,40
  HRY A HROVÉ ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ, POBYT VONKU

Školské vybavenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Predškolské aktivity

Lorem ipsum dolor sitamet,consectetur adipisicing.

Zdravé stravovanie

Lorem ipsum dolor sitamet,consectetur adipisicing.

Multimediálne triedy

Lorem ipsum dolor sitamet,consectetur adipisicing.

Spoločné aktivity

Lorem ipsum dolor sitamet,consectetur adipisicing.