Vitajte na našich stránkach

Na stránke nájdete všetko, čo potrebujete...

Aktívna výučba cudzích jazykov

V našej MŠ prebiehajú hodiny anglického jazyka a oboznamovanie sa s anglickým jazykom, pod vedením kvalifikovaných jazykových lektoriek. Tieto hodiny absolvujú deti v predškolských triedach (5-6 ročné deti) NOVINKA: Od Septembra ponúkame možnosť výučby, aj španielského jazyka! (pre 5 - 6 ročné deti)

Dopravná výchova s pani policajtkou

Pani policajtka Mjr. Mgr. p Čakajdová, pravidelne navštevuje deti v predškolských triedach a učí ich základné pravidlá cestnej premávky.

Projekt modelovania a hrnčiarstva

Deti v našej MŠ majú jedninečnú možnosť pracovať s hrnčiarskym kruhom, učiť sa pracovať s modelárskou hlinou na pravidelných hodinách keramiky, kde si spolu vytvárajú aj svoje vlastné výrobky.

,,Spoznaj svet hudby,, Hodiny hudobno - pohybovej výchovy

Každý rok majú deti stredných a predškolských rok možnosť zapísať sa na krúžok hudobnej výchovy, priamo u nás v MŠ. Kvalifikovaná p. učiteľka ich od základu oboznamuje s hudbou - učia sa noty, vnímať rytmus a učia sa nové piesne 🙂

Prečo škôlka plná radosti?

Každý deň v našej materskej škole je veselý, pestrý a radostný, naplnený láskou, zábavou a vedomosťami v duchu motta nášho vzdelávacieho programu: ``Škola plná radosti`` - Pomôž mi, aby som to dokázal sám.

Učiteľský zbor

Jana Hlavinová

Učiteľka

Lenka Vaculová

Učiteľka

Eva Kondrlová

Učiteľka

Eva Bobulová

Učiteľka

Chcete viac informácií? Kontaktujte nás teraz.

Kto sa stará o deti?

12 kvalifikovaných učiteliek v 6 triedach

Adresa škôlky

MŠ ul. J. Kráľa č. 1594/1, 955 01 Topoľčany

Pracovné hodiny

Pondelok - Piatok 6:30hod.-16:30hod.

Telefón & E-mail

0910 911 144 zdenkahajnovicova@gmail.com