Program pre deti vrámci týždňa detských radostí.

Tento rok nám počasie absolútne nepraje. MDD a aj každoročný týždeň detských radostí sprevádza žiaľ dážď a veľa naplánovaných aktivít sme museli žiaľ prerušiť.

Preto sme využili aspoň zopár suchých a slnečných dní na to, aby deti zažili aspoň niečo z toho, čo bolo naplánované a teda stihli akciu so psovodom a príchodom a prezentáciou sanitky. Nech sa páči 🙂