Škola volá

Predškoláci v rámci svojich aktivít navštívili aj ZŠ Škultétyho, kde sa stretli aj so svojimi kamarátmi zo škôlky. Naše detičky sa najskôr predstavili a potom ich pani učiteľka zapojila do aktivity, ktorú sa práve prváci učili. Ďalej si prváci s deťmi zahrali rôzne hry, naše detičky sa prvýkrát podpisovali na školskú tabuľu.  Na pamiatku darovali prváci deťom obrázky a už sa na nich tešia v škole 🙂