Vynášanie Moreny

V spolupráci so SSOŠ pedagogickou v Topoľčanoch sme 23. marca spolu s dievčatami z tejto školy symbolicky ukončili zimu vyhodením Moreny do rieky Nitry. Dievčatá si pre deti pripravili tematický sprievodný program plný spevu, tanca a básní.