Návšteva knižnice v našom meste

18. apríla sme navštívili Tribečskú knižnicu, kde deti pani knihovníčka pútavým príbehom vzala “do lesa”. V lese stretli neposlušnú veveričku, ktorá po sebe zanechala veľa odpadkov. Deti odpad potriedili a o téme „Ako sa správame v lese“ sa s pani knihovníčkou ešte porozprávali.