Hmyz

Počas týždňa s témou hmyz sme von priniesli domček pre hmyz, do ktorého sme ešte naukladali šišky či konáre zo stromov. Pozorovali sme v tráve, ale aj v piesku, či na stromoch hmyz aj pomocou lupy. Podarilo sa nám nájsť lienky, pavúkov, mravce ale aj húsenicu.