Akadémia Mateja Tótha

Naši predškoláci sa celoročne zúčastňovali pravidelných stretnutiach s p. trénerkou z Akadémie Mateja Tótha.

S koncom školského roka prišlo aj ukončenie celoročnej aktívnej účasti na tréningoch Športovej akadémie Mateja Tótha.
Ďakujeme p. trénerke, že sa našim predškolákom poctivo venovala.