Vitajte na našej vianočnej výstave ?

Nádhernú vianočnú výstavu zorganizovali 8. decembra naše kreatívne pani učiteľky Olinka, Evka a Lenka. Zapojili sme sa do nej všetci tak, že každá trieda prispela svojimi výtvormi. Tvorili nielen deti, ale i pani učiteľky, či rodičia. Počas výstavy si všetci pozerali bohatú detskú tvorbu za sprievodu vianočných piesní a pochutnali si na vianočných koláčikoch z ktorých niektoré si deti samé upiekli. Výstava mala veľmi dobré ohlasy a navodila nám príjemnú vianočnú atmosféru.