Kto sme

Vytvárame niečo nové

Materská škola na ulici Janka Kráľa v Topoľčanoch je jednou z najstarších materských škôl v meste Topoľčany. Materská škola je pavilónového typu, má priestranný areál. Svojou výhodnou polohou v centre mesta má momentálne 6 tried. Vo výchovno- vzdelávacom procese využívame prvky metodiky ``Krok za krokom``, ``Orava`` a Školský vzdelávací program má názov ``Škola plná radosti``.

Projekty

Chceme, aby každodenný pobyt detí v našej materskej škole bol naplnený radosťou a veselými zážitkami, preto sa zúčastňujeme rôznych súťaží, organizovaných či už Mestom Topoľčany alebo inými spriatelenými inštitúciami. Materská škola je zapojená do projektov, ktoré podporujú správne návyky v detskom stravovaní: ``Školské mlieko``, ``Školské ovocie`` a ``Škola podporujúca zdravie``. Interný projekt, ktorým materská škola spestruje deťom pobyt vonku a rozvíja ich prírodovednú gramotnosť má názov ``Náučný chodník``.

Pestrý program na každý deň

Pre deti sú organizované rôzne akcie na spestrenie výchovno-vzdelávacej činnosti ako divadelné predstavenia, karneval, branné vychádzky, návštevou kasární, knižnice, polície ... V spolupráci s rodičmi sú pripravované rôzne tvorivé dielne, spoločné posedenia, otvorené hodiny, výlety, slávnosti - Mikuláš, MDD, výstavky prác, ochutnávky pomazánok a pokrmov, ktoré pripravujeme v MŠ. O 146 detí v našej materskej škole sa stará 12 učiteliek v šiestich triedach, kde sú zadelené podľa veku.

O aktivitách

To najlepšie pre naše detičky

Náučný chodník

Po celom areáli MŠ máme rozmiestnené ,,búdky,, ktoré vytvárajú komplexný náučný chodník pre deti, kde sa spoločne učíme základné poznatky o stromoch, kríkoch, rastlinách i živočíchoch v našom okolí.

Aktívna výučba anglického jazyka

V našej MŠ prebiehajú krúžky anglického jazyka a oboznamovanie sa s anglickým jazykom, pod vedením kvalifikovaných jazkových lektoriek.

,,Spoznaj svet hudby,, Hodiny hudobno - pohybovej výchovy

Každý rok majú deti stredných a predškolských rok možnosť zapísať sa na krúžok hudobnej výchovy, priamo u nás v MŠ. Kvalifikovaná p. učiteľka ich od základu oboznamuje s hudbou - učia sa noty, vnímať rytmus a učia sa nové piesne

Projekt modelovania a hrnčiarstva

Deti v našej MŠ majú jedninečnú možnosť pracovať s hrnčiarskym kruhom, učiť sa pracovať s modelárskou hlinou na pravidelných krúžkoch keramiky, kde si spolu vytvárajú aj svoje vlastné výrobky.

Dopravná výchova v našej MŠ

Od Januára navštevuje v predškolských triedach pani policajtka Mjr. Mgr. p Čakajdová,<br /> z KRPZ v Nitre, ktorá učí naše deti základné pravidlá cestnej premávky.

Kto sa stará o deti?

12 kvalifikovaných učiteliek v 6 triedach

Adresa škôlky

MŠ ul. J. Kráľa č. 1594/1, 955 01 Topoľčany

Pracovné hodiny

Pondelok - Piatok 6:30hod.-16:30hod.

Telefón & E-mail

0910 911 144 zdenkahajnovicova@gmail.com